انتصاب آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی به عنوان مدیرگروه پاتولوژی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی به عنوان مدیرگروه پاتولوژی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی آقای دکتر سید فرزاد جلالی ، جناب آقای دکتر علیرضا فیروزجاهی، عضو هیات علمی دانشگاه، به مدت دوسال بعنوان مدیرگروه آموزشی پاتولوژی دانشگاه منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد