برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان پزشکی

برگزاری آزمون های پایان ترم دانشجویان پزشکی

خانم سوهان فرجی مدیر آموزش دانشکده پزشکی،  طی گفنگویی عنوان داشتند که، آزمون در دوره های مختلف علوم پایه، فیزیوپاتولوژی و استاجری در رشته پزشکی، مطابق تقویم دانشگاهی باید از تاریخ 22 خرداد لغایت 22 تیر، به مدت یک ماه در سالن امتحانات دانشکده پزشکی برگزار گردد.

ایشان در ادامه افزودند، در تابستان سال جاری نیز ترم تابستانی در این دانشکده برگزار نمی گردد اما دانشجویانی که نیاز به گذراندن برخی از واحد دارند، بنا به درخواست خودشان به دانشگاه های علوم پزشکی مادر که در آنان ترم تابستانی ارائه می گردد معرفی خواهند شد.

 

 


گروه خبر:               تعداد