بازدید رئیس و معاون اداری مالی دانشکده پزشکی از گروه های پرستاری و مامایی

بازدید رئیس و معاون اداری مالی دانشکده پزشکی از گروه های پرستاری و مامایی

ریاست دانشکده پزشکی به اتفاق معاون اداری مالی دانشکده امروز طی بازدید از بخش های مختلف گروه های پرستاری و مامایی به مشکلات و تقاضاهای این گروه ها گوش فرا دادند. آقای سیدجواد حسینی مدیر گروه پرستاری و خانم فاطمه نصیری مدیر گروه مامایی و خانم زینب فرهادی مسئول محترم آموزش پرستاری و مامایی هرکدام به اختصار انتظارات و کمبودهای موجود را اظهار داشتند. شایان ذکر است که آقای دکتر جان محمدی رئیس دانشکده و آقای دکتر محمد تقی پور معاون ادار مالی نیز ضمن استماع دقیق بیانات عنوان داشتند که در سالی که مزین به شعار مدیریت جهادی گردیده تمام اهتمام خویش را برای استفاده بهینه از امکانات موجود به عمل آورده و این مدیریت تمام تلاش خود را جهت برطرف نمودن نواقص در چهارچوب قانون انجام خواهد داد.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه