انتصاب آقای دکترسید رحیم رجبی ولوکلائی بعنوان مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکترسید رحیم رجبی ولوکلائی بعنوان مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای دکتر سید رحیم رجبی ولوکلائی بعنوان مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده پزشکی منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر سید رحیم رجبی ولوکلائی سلام علیکم با توجه به درایت، صداقت و تجربه مدیریتی تان بدین وسیله به عنوان مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده پزشکی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگ با اینجانب و معاونین دانشکده در راستای نیل به اهداف دانشکده موفق و موید باشید. دکتر ناصر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه