انتصاب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر محمد علی جهانی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی عمومی دانشگاه سلام علیکم احتراما، نظر به علاقه، توانمندی و تخصص جنابعالی در مدیریت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بدینوسیله بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه(EDC)، معاونین محترم آموزشی دانشکده، دفاتر توسعه آموزش و معاونین آموزشی بیمارستان ها، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه