انتصاب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکتر محمد علی جهانی بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر محمد علی جهانی عضو محترم هیات علمی گروه آموزشی عمومی دانشگاه سلام علیکم احتراما، نظر به علاقه، توانمندی و تخصص جنابعالی در مدیریت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بدینوسیله بعنوان مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه(EDC)، معاونین محترم آموزشی دانشکده، دفاتر توسعه آموزش و معاونین آموزشی بیمارستان ها، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

 


گروه خبر:               تعداد

بالندگی دانشجویان پزشکی ورودی 89 در آزمون جامع علوم پایه

بمناسبت ایام سوگواری آل ا... علیهم السلام برنامه پخت آش شله زرد در دانشکده پزشکی انجام شد