انتصاب آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای دکتر آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر هادی پارسیان عضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی و بیو فیزیک دانشگاه سلام علیکم احتراما، نظر به شایستگی و تخصص جنابعالی در زمینه پژوهشی وآموزشی ،بدینوسیله بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با اینجانب و معاونین محترم آموزش بالینی و علوم پایه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید . دکتر ناصر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه