انتصاب آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای دکتر آقای دکتر هادی پارسیان بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر هادی پارسیان عضو محترم هیات علمی گروه بیوشیمی و بیو فیزیک دانشگاه سلام علیکم احتراما، نظر به شایستگی و تخصص جنابعالی در زمینه پژوهشی وآموزشی ،بدینوسیله بعنوان سرپرست معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با اینجانب و معاونین محترم آموزش بالینی و علوم پایه در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید . دکتر ناصر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

سلسله جلساتی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده تشکیل شد در این جلسات که به ترتیب با دانشجویان کارشناسی ارشد و سپس با کارشناسان گروه و در پایان با اعضای هیات علمی در محل گروه برگزار شد...

نشست ریاست و معاونت آموزش بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی با اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی جراحی عمومی ، ارتوپدی ، ارولوژی و طب اورژانس

نشست ریاست و معاونت آموزش بالینی و دستیاری دانشکده پزشکی با اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی جراحی عمومی ، ارتوپدی ، ارولوژی و طب اورژانس

این نشست در ساعت 30/9 روز پنجشنبه 1/8/93 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در اتاق شورای بیمارستان شهید بهشتی با شرکت 21 نفر از اعضاء محترم علمی گروههای مزبور تشکیل گردید.

جلسه ی ارتقاء وب سایت دانشکده پزشکی برگزار گردید

جلسه ی ارتقاء وب سایت دانشکده پزشکی برگزار گردید

جهت بررسی مسایل و مشکلات شبکه اینترنت و ارتقاء وب سایت دانشکده پزشکی با دعوت از دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، جلسه ای روز سه شنبه مورخ 29/7/1393 با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر ناصر جانمحمدی و معاونین محترم ایشان و مدیر بخش EDO و مسئول بخش سمعی بصری و رابط IT در اتاق ریاست دانشکده پزشکی تشکیل شد.