تشکیل اولین جلسه هم اندیشی رئیس و معاونین و مسئولین واحدهای دانشکده پزشکی

تشکیل اولین جلسه هم اندیشی رئیس و معاونین و مسئولین واحدهای دانشکده پزشکی

اولین جلسه هم اندیشی دانشکده پزشکی با حضور آقای دکتر ناصر جان محمدی رئیس و معاونین ایشان با مسئولین واحدهای مختلف این دانشکده در روز سه شنبه مورخه 22/7/1393 برگزار شد. در این جلسه که به مدت 2 ساعت در اتاق شورای دانشکده پزشکی به طول انجامید آقای دکتر جان محمدی طی بیاناتی علت تشکیل جلسه و نیز انتظارات حوزه ریاست را عنوان داشتند، آقای دکتر تقی پور معاون اداری و مالی دانشکده نیز به تشریح بخشی از برنامه ها پرداخته در ادامه آقای دکتر جهانی از بخش EDO از تشکیل جلسه ایی در آینده نزدیک جهت تدوین برنامه راهبردی دانشکده خبر دادند در ادامه نیز هر کدام از مسئولین واحدها به اعلام موارد و مسائل مربوط به واحد خود پرداختند. آقای دکتر جان محمدی فرمودند ان شاءالله این جلسه حداقل در هر فصل یک مرتبه تشکیل خواهد شد.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه