برگزاری اولین کارگاه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پزشکی

برگزاری اولین کارگاه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پزشکی

اولین کارگاه برنامه ریزی استراتژیک به منظور تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشکده پزشکی در سالن شورای این دانشکده برگزار شد. در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و دیگر مدیران این مرکز تشکیل شد، در ابتدا آقای دکتر جان محمدی رئیس دانشکده ضمن سخنانی هدف از تشکیل کارگاه را آشنایی معاونین و مدیران دانشکده با ضرورت داشتن برنامه استراتژیک در سازمان و تدوین این برنامه در آینده ایی نزدیک اعلام داشتند. آقای دکتر جهانی مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO) دانشکده بعنوان مدرس کارگاه فرمودند این کارگاه طی 4 الی 5 جلسه تشکیل و تا پایان سال جاری برنامه استراتژیک دانشکده پزشکی با مشارکت رئیس،معاونین و مدیران اجرایی تدوین می گردد. آقای دکتر جهانی افزودند که کارگاه برنامه ریزی عملیاتی پس از اتمام کارگاه برنامه ریزی استراتژیک تشکیل خواهد شد.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه