تشکیل جلسه ی مشورتی با نمایندگان دانشجویی

تشکیل جلسه ی مشورتی با نمایندگان دانشجویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی جلسه ی با حضور نمایندگان کلاس های دانشجویی در اتاق شورای دانشکده پزشکی برگزار گردید در این جلسه که با حضور رئیس و معاونین دانشکده و نمایندگان رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی و رشته های توانبخشی تشکیل شد نمایندگان دانشجویان ضمن انتقاد از بعضی موارد موجود پیشنهاداتی را ارائه دادند. دکتر جان محمدی رئیس دانشکده نیز با ارزیابی وضعیت موجود و ذکر موانع پیش رو از دانشجویان خواستند تا مانند قبل همکاری لازم را داشته و ارتباط خود را با مسئولین دانشکده حفظ نمایند.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه