اقدام درخور ستایش مسئولین دانشکده پزشکی در روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی

اقدام درخور ستایش مسئولین دانشکده پزشکی در روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، صبح روز شنبه مورخه 16 اسفند ماه سال 1393 در حرکتی هماهنگ با حضور مسئولین دانشکده پزشکی و مشاور رئیس دانشگاه و معاونت فرهنگی و مسئولین دفتر ریاست دانشگاه و دانشکده پزشکی، کاشت نهال و درخت در محوطه ی مقابل دانشکده پزشکی انجام شد. د راین رابطه ضمن تهیه نهال و کاشت آن ها، در اقدامی خداپسندانه چندین درخت که در محل نامناسبی قرار گرفته و می بایست قطع و از بین برود، با تلاش همکاران فضای سبز دانشگاه از محل مربوطه برداشته و به محل دانشکده پزشکی حمل گردید و مجددا در مکان جدید کاشته شد. روابط عمومی دانشکده از این اقدام خداپسندانه مسئولین دانشگاه و دانشکده کمال تشکر را دارد.

 


گروه خبر:               تعداد