اقدام درخور ستایش مسئولین دانشکده پزشکی در روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی

اقدام درخور ستایش مسئولین دانشکده پزشکی در روز درخت کاری و هفته منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، صبح روز شنبه مورخه 16 اسفند ماه سال 1393 در حرکتی هماهنگ با حضور مسئولین دانشکده پزشکی و مشاور رئیس دانشگاه و معاونت فرهنگی و مسئولین دفتر ریاست دانشگاه و دانشکده پزشکی، کاشت نهال و درخت در محوطه ی مقابل دانشکده پزشکی انجام شد. د راین رابطه ضمن تهیه نهال و کاشت آن ها، در اقدامی خداپسندانه چندین درخت که در محل نامناسبی قرار گرفته و می بایست قطع و از بین برود، با تلاش همکاران فضای سبز دانشگاه از محل مربوطه برداشته و به محل دانشکده پزشکی حمل گردید و مجددا در مکان جدید کاشته شد. روابط عمومی دانشکده از این اقدام خداپسندانه مسئولین دانشگاه و دانشکده کمال تشکر را دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی