جشن آغاز تحصیل دانشجویان اولین دوره Ph.D بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی

جشن آغاز تحصیل دانشجویان اولین دوره  Ph.D بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دانشجویان اولین دوره Ph.D بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی جشن آغاز تحصیل خود را با حضور آقای دکتر ربیعی رییس و آقای دکتر زاهد پاشا معاون آموزشی دانشگاه ،آقای دکتر جان محمدی رییس دانشکده پزشکی، دکتر قوجق مدیر گروه بیوشیمی وبیوفیزیک ،اعضاء هیئت علمی دانشگاه ،مسئولین ومدیران واحد ها ودانشجویان محترم در سالن سمینار گروه بیوشیمی برگزار نمودند. در این مراسم رئیس دانشگاه ومعاونت آموزشی دانشگاه پس از شنیدن نظرات همکاران و دانشجویان آن بخش رهنمود های لازم جهت رفع مشکل و ارتقا ی کیفیت آموزش در بخش بیوشیمی و بیوفیزیک را ارائه نمودند. آقای دکتر قوجق مدیر گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه در این رابطه فرمودند که برگزاری این جشن سبب تشویق دانشجویان برای ادامه راه و انجام کارهای تحقیقاتی و موجب دلگرمی همکاران این بخش گردید.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی