بازدید ادواری هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت و درمان

بازدید ادواری هیئت بورد تخصصی وزارت بهداشت و درمان

هیئت بورد از مرکز سلولی و مولکولی دانشگاه و مرکز کمک باروری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نیز بازدید به عمل آوردند. دکتر صادقی بعد از نشست خصوصی هیئت بورد با دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اعلام کردند که دانشجویان از گروه فوق رضایت کامل دارند. با توجه به راه اندازی آزمایشگاه های کشت سلولی، تست حافظه و فعال بودن آزمایشگاه بافت شناسی در گروه، هیئت بورد از امکانات فنی گروه رضایت کامل داشتند. دکتر پور قاسم مدیر گروه علوم تشریح ضمن اعلام این خبر افزودند: در پایان، هیئت فوق پیشنهاد تغییر نام گروه علوم تشریح به گروه تشریحی و بیولوژی سلولی را نمودند که مورد موافقت اعضای هیئت علمی گروه علوم تشریح قرار گرفت. هیئت بورد پیشنهاد مجهز تجهیز سالن به تعدادی مانیتور جهت انجام کار عملی بافت شناسی را نمودند که این امر می تواند در بالا بردن کیفیت تدریس بافت موثر باشد.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی