تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر خالق نژاد طبری

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر خالق نژاد طبری

آقای دکتر جان محمدی گزارش مبسوطی را از روند امور ارائه و توضیحات لازم را جهت پیشبرد امور عنوان داشتند. سپس آقای دکتر تقی پور ضمن یادآوری مصوبات شورای سیاست گزاری به تنظیم اسامی مسئولین کمیته های زیر مجموعه و اعضای تشکیل دهنده آن پرداختند. ایشان بر لزوم تعیین روش های تبلیغات به صورت مجازی، پیامک، ارسال نامه و قرارگرفتن در سایت مرکزی دانشگاه و چاپ پوستر و بنر و ارسال به موقع به نقاط مختلف تاکید داشتند. تعین مسئولین کمیته های مختلف و تقسیم کار از برنامه های این جلسه بود. قرار است که جشنواره سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر خالق نژاد طبری در 16 مهر ماه سال جاری برگزار گردد.

 


گروه خبر:               تعداد