دومین نشست نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده انجام شد

دومین نشست نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده انجام شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در آستانه پایان ترم تحصیلی، نمایندگان دانشجویان اعم از پزشکی، توانبخشی، پرستاری و مامایی، با مسئولین دانشکده دیدار و گفتگو کردند. در این نشست که در اتاق شورای دانشکده پزشکی برگزار شد نمایندگان دانشجویان ضمن انتقاد از برخی موارد، پیشنهاداتی را در خصوص فضای آموزشی، شیوه آموزش و انتخاب اساتید ارائه نمودند که مسئولین مربوط وعده دادند که به موارد مطروحه رسیدگی گردد. لازم به ذکر است که طبق برنامه پیش بینی شده قرار است در پایان هر ترم تحصیلی جلساتی با نمایندگان دانشجویان برگزار گردد.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی