شروع امتحانات دانشجویان از 16 خرداد سال جاری

شروع امتحانات دانشجویان از 16 خرداد سال جاری

امتحانات دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی این دانشکده از تاریخ 16/3/1394 آغاز و در پی آن از تاریخ 26/03/1394 امتحانات 187 نفر از دانشجویان در مقطع علوم پایه و 145 نفر در رشته های مختلف کارشناسی توانبخشی برگزار می گردد. خانم سوهان فرجی مسئول اداره آموزش دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز افزودند: کلیه آزمون ها در روز 16/04/1394 به پایان خواهد رسید.

 


گروه خبر:               تعداد