شروع امتحانات دانشجویان از 16 خرداد سال جاری

شروع امتحانات دانشجویان از 16 خرداد سال جاری

امتحانات دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی این دانشکده از تاریخ 16/3/1394 آغاز و در پی آن از تاریخ 26/03/1394 امتحانات 187 نفر از دانشجویان در مقطع علوم پایه و 145 نفر در رشته های مختلف کارشناسی توانبخشی برگزار می گردد. خانم سوهان فرجی مسئول اداره آموزش دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز افزودند: کلیه آزمون ها در روز 16/04/1394 به پایان خواهد رسید.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی