مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی

مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی انجام شد. در این جلسه که با حضور مسئولین واحدهای مختلف و رئیس و معاون اداری و مالی دانشکده تشکیل شد آقای دکتر جان محمدی ریاست دانشکده طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات آقای رمضان مختاررضیایی در طول تصدی سمت مسئولیت خدمات دانشکده، آقای قلی رمضانی طلوتی را بعنوان مسئول جدید خدمات معرفی نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. در این جلسه مسئولین واحدها نیز ضمن اعلام همکاری با مسئول جدید خدمات به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی