مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی

مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی مراسم تودیع و معارفه مسئول خدمات دانشکده پزشکی انجام شد. در این جلسه که با حضور مسئولین واحدهای مختلف و رئیس و معاون اداری و مالی دانشکده تشکیل شد آقای دکتر جان محمدی ریاست دانشکده طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات آقای رمضان مختاررضیایی در طول تصدی سمت مسئولیت خدمات دانشکده، آقای قلی رمضانی طلوتی را بعنوان مسئول جدید خدمات معرفی نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. در این جلسه مسئولین واحدها نیز ضمن اعلام همکاری با مسئول جدید خدمات به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی