ارتقاء به رتبه دانشیاری خانم دکتر نادیا بنی هاشم

ارتقاء به رتبه دانشیاری خانم دکتر نادیا بنی هاشم

طی حکمی از سوی آقای سیدمظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، خانم دکتر نادیا بنی هاشم عضو هیات علمی دانشگاه از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. روابط عمومی دانشکده پزشکی ضمن تبریک به این استاد ارزشمند موفقیت روزافزون ایشان را ار درگاه خداوند منان خواستار است.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی