انتصاب آقای دکتر محمود منادی بعنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر محمود منادی  بعنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر محمود منادی عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 12/05/1394 به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی