انتصاب آقای دکتر محمود منادی بعنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر محمود منادی  بعنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر محمود منادی عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 12/05/1394 به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی