قبولی 8 نفر از فارغ التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد کشور

قبولی 8 نفر از فارغ التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی آقای حسینی مدیر گروه پرستاری دانشگاه گفتند: جای بسی خوشوقتی است که در سال تحصیلی جدید، 8 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی سال 1390 در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدند که اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد. 1-نیما پورغلام ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 2-مینا پهلوان ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 3-محدثه محمودی ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 4-مهسا کمالی ، ارشد پرستاری سالمندی ، دانشگاه تربیت مدرس. 5-علی عزیزی ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 6-ابوالفضل اعتباریان ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 7-ایمان تقی زاده ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان. 8-مریم آذرنیوند ، ارشد پرستاری سالمندی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. ایشان افزودند: ضمناَ لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز 7 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی 89 در آزمون ارشد پذیرفته شده بودند.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی