قبولی 8 نفر از فارغ التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد کشور

قبولی 8 نفر از فارغ التحصیلان رشته پرستاری دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد کشور

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی آقای حسینی مدیر گروه پرستاری دانشگاه گفتند: جای بسی خوشوقتی است که در سال تحصیلی جدید، 8 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی سال 1390 در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدند که اسامی پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد. 1-نیما پورغلام ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 2-مینا پهلوان ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران. 3-محدثه محمودی ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 4-مهسا کمالی ، ارشد پرستاری سالمندی ، دانشگاه تربیت مدرس. 5-علی عزیزی ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 6-ابوالفضل اعتباریان ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 7-ایمان تقی زاده ، ارشد پرستاری داخلی جراحی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان. 8-مریم آذرنیوند ، ارشد پرستاری سالمندی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. ایشان افزودند: ضمناَ لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز 7 نفر از دانشجویان پرستاری ورودی 89 در آزمون ارشد پذیرفته شده بودند.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی