انتصاب آقای دکتر سلیمان محجوب بعنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر سلیمان محجوب بعنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در پی انتزاع دو گروه بیوشیمی بالینی و فیزیک پزشکی که قبل از این بعنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه مشغول فعالیت بود، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر سلیمان محجوب دارای مدرک دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 16/06/1394 به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
نقل و انتقالات دانشجویان

نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به فرارسیدن ایام نقل و انتقالات دانشجویان، عزیزان دانشجو می توانند جهت آگاهی از اطلاعیه های مربوط به نقل و انتقالات دانشگاههای مختلف به صفحه اعلانات آموزشی