انتصاب آقای دکتر سلیمان محجوب بعنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر سلیمان محجوب بعنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در پی انتزاع دو گروه بیوشیمی بالینی و فیزیک پزشکی که قبل از این بعنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه مشغول فعالیت بود، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر سلیمان محجوب دارای مدرک دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 16/06/1394 به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه آموزشی بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی