انتصاب آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی بعنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی  بعنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، در پی انتزاع دو گروه بیوشیمی بالینی و فیزیک پزشکی که قبل از این بعنوان گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه مشغول فعالیت بود، طی حکمی از سوی دکتر ربیعی رئیس دانشگاه، آقای دکتر کوروش ابراهیم نژاد گرجی دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه از تاریخ 16/06/1394 به مدت دوسال به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک پزشکی ، رادیو بیولوژی و حفاظت پرتوی دانشگاه علوم پزشکی بابل منصوب شدند. روابط عمومی دانشکده پزشکی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی