برگزاری امتحان درون بخشی مشترک رزیدنت های ارتوپدی دانشگا ههای علوم پزشکی مازندران و بابل

برگزاری امتحان درون بخشی مشترک رزیدنت های ارتوپدی دانشگا ههای علوم پزشکی مازندران و بابل

آزمون درون بخشی مشترک رزیدنت های ارتوپدی دانشگاههای علوم پزشکی بابل و مازندران در دانشگاه علوم پزشکی بابل در روز پنجشنبه مورخ 30/07/1394 برگزار شد. آقای دکتر مسعود بهرامی مسئول آموزش دستیاری ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن خیر مقدم گویی به رزیدنت های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، خواستار تلاش بیشتر این عزیزان در راستای کسب اخلاق حرفه ای، دانش و مهارت های عملی شدند. این آزمون در محل بیمارستان شهید دکتر بهشتی بابل با حضور تعداد 27 نفراز فراگیران تخصصی ارتوپدی برگزار شد.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب