تشکیل جلسه هم اندیشی و تبادل آرا و عقاید با نمایندگان دانشجویان

تشکیل جلسه هم اندیشی و تبادل آرا و عقاید با نمایندگان دانشجویان

در این جلسه که با حضور دکتر جهانی مدیر DEO، دکتر سیدی مسئول استعدادهای درخشان دانشگاه، خانم فرجی مسئول اداره آموزش دانشکده و خانم ابراهیمی کارشناس EDO دانشگاه به اتفاق نمایندگان دانشجویان انجام شد. در این جلسه که در روز دوشنبه 11 آبان ماه در سالن دانش دانشکده پزشکی تشکیل شد، دکتر جهانی ضمن اعلام اهداف تشکیل جلسه را هم اندیشی و تبادل آرا و عقاید گفتند ، دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان يکی از دانشگاه های برتر کشور جايگاه دانشمندان جوانی است که هريک به نوبه خود می توانند نقش بسزايی را در رشد وتحول علمی وفناوری کشور ايفا نموده وموجبات پيشرفت و تعالی کشور اسلامی مان را پديد آورند. و این نشست به منظور آشنا نمودن استعدادهای برتر و دانشجویان ممتاز با قوانین و تسهیلات اعطایی به واجدین شرایط برگزار گردید . در این جلسه آقای دکتر سیدی وظايف اداره شناسايي و هدايت استعدادهاي درخشان را بر شمرده و افزودند که: تمهیداتی را برای جذب، هدایت و شکوفایی دانشجویان نخبه و ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی به کار بسته گرفته شده است.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب