تقدیر از کارکنان حوزه پژوهش دانشکده پزشکی در روز پژوهش

تقدیر از کارکنان حوزه پژوهش دانشکده پزشکی در روز پژوهش

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، همزمان با 25 آذر ماه روز پژوهش، طی جلسه ایی از کارکنان حوزه پژوهشی دانشکده پزشکی تقدیر و تشکر به عمل آمد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر پارسیان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی طی سخنانی از همکاران این بخش تقدیر نمودندسپس آقای دکتر جانمحمدی رئیس دانشکده پزشکی ضمن تبریک این روز به همکاران حوزه پژوهشی دانشکده ، اهمیت پژوهش در پیشرفت امور و پشت سر نهادن ناتوانی ها را یادآور شدند. در این جلسه همکاران بخش پژوهشی دانشکده با بیان نقطه نظرات خود از مسئولین امر تشکر نمودند و در پایان به شرکت کنندگان لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود اهداء گردید.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی