رئیس دانشکده پزشکی تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت

رئیس دانشکده پزشکی تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت

 آقای دکتر ناصر جان محمدی عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی بابل در مرکز آموزشی درمانی  آیت ا... روحانی بابل تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، ایشان  در هفته گذشته تحت معاینات دقیق آقای دکتر سید فرزاد جلالی قرار گرفته و با تشخیص صحیح و به موقع دکتر جلالی برای عمل جراحی قلب باز معرفی گردید.

آقای دکتر حمید رضا وفایی پزشک جراح حاذقی که در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی این عمل را انجام دادند گفتند: که به لطف خدا عمل با موفقیت انجام شده و حال عمومی بیمار خوب بوده و در حال سپری نمودن دوران نقاهت می باشند و جای نگرانی نیست.

 ایشان افزودند که جهت بهبودی هر چه سریعتر دکتر جان محمدی، از هرگونه ملاقات حضوری با ایشان باید پرهیز گردد

 


گروه خبر:               تعداد