برگزاری نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

برگزاری نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی

نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی برگزار می گردد.

دکتر فرزین صادقی مدیر EDO دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر به روابط عمومی دانشکده پزشکی افزودند که دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره  می توانند با مراجعه به سرکار خانم سلطانی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDO) اتاق شماره یک نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

دکتر فرزین صادقی مدیر EDO دانشکده پزشکی


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی