آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده

آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده

بر اساس مصوبه نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی " چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی خانواده" همزمان با چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی بالینی پزشکی برگزار خواهد شد. اطلاعات مربوط به بخش آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سایت اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی اینترنتی http://www.sanjesh.ir جهت اطلاع و ثبت نام داوطلبان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

خواهشمند است دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب به کلیه دانشجویان و دانش آموختگان "دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده" و پزشکان خانواده در آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در اسرع وقت انجام گیرد. همچنین فرآیند لازم جهت صدور گواهی های مربوط در معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی آن دانشگاه پیش بینی شود.

 


گروه خبر:               تعداد
تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

تشکیل جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده پزشکی با هدف رسیدگی سریع تر به نامه ها

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، جلسه شورای آموزشی ، پژوهشی و اداری دانشکده با هدف رسیدگی سریع تر به نامه های رسیده و امور دانشجویان که پیش از این جهت تصویب

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

اهداء رتبه دوم در حوزه بالینی توسط فرهنگستان علوم پزشکی کشور به آقای دکتر یوسف یحیی پور

فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه ی علوم پزشکی بالینی و علوم پایه، پژوهشگر جوان مراکز تحقیقاتی و همچنین دانشمند برگزیده دهه اخیر علوم پزشکی که مقالات آنها بر اساس معیارهای ارزشیابی بین المللی توسط داوران محترم داخلی و خارجی