بازدید هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آمار زیستی

بازدید هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آمار زیستی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی صبح امروز دوشنبه اول خرداد 1396، هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته آمار زیستی از گروه آمار زیستی دانشکده پزشکی بازدید به عمل آوردند.

دکتر یوسف یحیی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن اعلام این خبر افزودند: این هیات  متشکل از سه تن از اساتید برجسته به نام های آقایان دکتر کاظم محمد و دکتر محمود محمودی و دکتر حجت زراعتی جهت بررسی و راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آمار زیستی به دانشگاه علوم پزشکی بابل تشریف آوردند.

ایشان افزودند: در حال حاضر  دانشگاه  علوم پزشکی بابل همه ی امکانات را برای پذیرش دانشجو در این مقطع را دارا می باشد که با تایید هیات ممتحنه مذبورقابل اجرا می باشد.

لازم به ذکر است که در حال حاضرتعداد رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی بابل 10 رشته می باشد که با راه اندازی رشته جدید آمار زیستی، به 11 رشته ارتقاء پیدا می کند.

 


گروه خبر:               تعداد