برگزاری هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در تاریخ 96/5/19

برگزاری هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در تاریخ 96/5/19

خانم دکتر قائمی مدیر آموزشی دانشگاه با ارسال نامه ایی به دانشکده پزشکی اعلام فرمودند که هفتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 19 مرداد ماه 1396 برگزار خواهد شد. ضمنا ثبت نام از دانش آموختگان از طریق پورتال دانش آموختگان به نشانی اینترنتی http://mohed.behdasht.gov.ir/clinical از تاریخ 96/5/1 لغایت 96/5/5 انجام خواهد شد. 

 


گروه خبر:               تعداد