اجرای روش تدریس ( belended learning) برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد

اجرای روش تدریس ( belended learning) برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد

براي نخستين بار دردانشگاه علوم پزشكي بابل ،اجراي روش تدريس تلفيقي حضوري-مجازي( belended learning)  توسط سركار خانم دكتر افسانه بختياري استاديار گروه مامايي و سركار خانم منيره پروانه دانشجوي دكتراي مديريت آموزشي با همكاري مركزIT دانشگاه انجام شد.

به گفته خانم دکتر بختیاری، درقسمتی از این روش تدریس نیاز به حضور دانشجویان در کلاس درس نبوده و فراگیران عزیز میتوانند توسط گیرنده های دیجیتال (گوشی همراه، رایانه و ...) در کلاس مجازی شرکت نموده و از مباحث مطرح شده بهره مند گردند.

قابل ذکر است که دانشجویان برای استفاده از این روش می بایست بخشی از دروس را در کلاس حاضر بوده و بخش دیگر را از طریق شبکه مجازی فرا گیرند.

امید است با اجرای این طرح، گامی در جهت پیشرفت و تعالی علمی برداشته باشیم.

 


گروه خبر:               تعداد