اولین جلسه اساتید مشاور با دانشجویان پزشکی ورودی 96 برگزار شد

اولین جلسه اساتید مشاور با دانشجویان پزشکی ورودی 96 برگزار شد

به گفته روابط عمومی دانشکده پزشکی، اولین جلسه اساتید مشاور با دانشجویان پزشکی ورودی 96 برگزار شد.

خانم دکتر فرامرزی مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی در خصوص شرح وظایف اساتید مشاور به دانشجویان توضیحات لازم را ارائه کردند، ایشان ضمن اعلام اینکه دانشجویان پزشکی ورودی 96 به 10 گروه تقسیم شده اند، استاد مشاور مربوط به هر گروه را معرفی نمودند.

دکتر جورسرایی معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی نیز بیانات مبسوطی را داشتند. ایشان ضمن پاره ایی توضیحات پیرامون  نظام جدیدسیستم آموزشی، درخصوص اهمیت همکاری و بهره مندی از اساتید مشاور تاکید بر آن داشتند تا فراگیران محترم جهت حل هرگونه مشکلات پیش بینی نشده در امور درسی و غیره،  به کمک اساتید مشاور و واحد مشاوره معاونت دانشجویی اعتماد نمایند.

 به گفته خانم دلیلی کارشناس اساتید مشاور دانشکده پزشکی ، این جلسه که از ساعت 12:30 در سالن امتحانات دانشکده پزشکی برگزار گردید به منظور آشنایی دانشجویان جدید با اساتید مشاور مربوط به خود تشکیل شده است، دانشجویان در گروه های 10 الی 12 نفره تقسیم شده و زیر نظر یکی از اساتید مجرب به منظور مشاوره د رامور تحصیلی و غیره قرار می گیرند، ایشان افزودند که برای این مرحله از 10 استاد دعوت به همکاری گردیده است، ضمنا در حال حاضر دانشجویان پزشکی و پرستاری و مامایی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی با همکاری تعداد 43 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مشاوره می شوند.

در ادامه، دانشجویان با تشکیل حلقه، با اساتید مشاور خود آشنا شده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 


گروه خبر:               تعداد