دومین جلسه ی بررسی کریکولوم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ایی یک کشور برگزار شد

دومین جلسه ی بررسی کریکولوم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ایی یک کشور برگزار شد

دومین جلسه ی بررسی کریکولوم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه ایی یک کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

 به گفته دکتر جور سرایی معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی ضمن اعلام این خبر افزودند: این جلسه که با حضور دانشگاه های کلان منطقه ی یک کشور شامل دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، سمنان، شاهرود، گیلان، گلستان و بابل می باشد و این جلسه که دومین نشست معاونین، مدیران، مسئولین و کارشناسانان آموزش پزشکی این منطقه بوده به بررسی کریکولوم آموزشی جهت سهولت در ارائه واحدها به دانشجویان تشکیل گردید. ایشان گفتند: اولین جلسه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل گردیده بود و امیدواریم که به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.

 


گروه خبر:               تعداد