انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی

انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی

ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات آقای دکتر ناصر جان محمدی رئیس سابق دانشکده پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر سیدفرزادجلالی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، آقای دکتر سیدغلامعلی جورسرایی به سمت ریاست دانشکده پزشکی منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، آقای دکتر جورسرایی طی بیش از دو دهه خدمت صادقانه، معاونت پشتیبانی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و معاون آموزش علوم پایه و آموزش دستیاری دانشکده پزشکی را در پرونده خود دارند.

ایشان در حال حاضر کرسی استاد تمامی را در اختیار داشته و از اعضای هیات علمی برجسته دانشکده پزشکی می باشند.

این مراسم با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه و کارکنان دانشکده پزشکی در سالن دانش دانشکده پزشکی برگزار گردید.

 


گروه خبر:               تعداد