ساختار دانشکده
معرفي و تاريخچه دانشكده پزشكي بابل

      پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در اجرای سیاست تعمیم و گسترش دانشگاه ها ، هیئت تخصصی پزشکی اعزامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منطقه مازندران شهر بابل موافقت خود را به ایجاد مرکز علوم پزشکی در این شهر اعلام کرد. دانشکده پزشکی بابل در سال 1362 تاسیس شد. سال 1364 اولین دوره دانشجوی پزشکی به تعداد 50 نفر از طریق آزمون سراسری پذیرش شده و دانشکده با حضور وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت عملاٌ کار خود را آغاز نمود. در حال حاضردانشکده پزشکی 213عضو هیات علمی بالینی و علوم  پایه  ، به دانشجویان در رشته پزشکی ، 11رشته دستیاری ،5 رشته در مقطع دکتری تخصصی و8 رشته کارشناسی ارشد در جهت آموزش وپژوهش دانشجویان خدمت رسانی می نماید.تعدادفارغ التحصیلان از این دانشکده تاکنون حدود   1650نفر در رشته پزشکی، 386 نفر متخصص 19 نفر فوق تخصص و 35 نفر تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد بوده است.تعدادکارکنان این دانشکده  88 نفرمی باشد.

  تعداد كل دانشجويان اين دانشكده حدود 1600 نفر مي باشد كه در مقاطع فوق تخصصي (نوزادان) رزيدنتي (داخلي، اطفال، زنان و زايمان، بيهوشي، آسيب شناسي، عفوني)، پزشكي عمومي، كارشاسي ارشد (بيوشيمي، راديوبيولوژي، ژنتيك، پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان)، مامايي، پرستاري و فيزيوتراپي مشغول به تحصيل مي باشند.

  بيمارستان ها و مراكز آموزشي درماني اين دانشكده شامل آيت اله روحاني با 372 تخت آموزشي، شهيد بهشتي با 217 تخت آموزشي ، شهيد يحيي نژاد با 220 تخت آموزشي، كودكان اميركلا با 144 تخت آموزشي ، مركز پرتودرماني شهيد رجايي با 40 تخت آموزشي و مركز نازايي فاطمه الزهرا با 35 تخت آموزشي مي باشد.

  گروههاي علوم پايه شامل: علوم تشريح و ژنتيك، فيزيولوژي، فارماكولوژي، بيوشيمي بيوفيزيك، قارچ شناسي و انگل شناسي و ايمني شناسي و ميكروب شناسي مي باشد.بخش هاي باليني شامل: پاتولوژي، راديولوژي، داخلي، بيماريهاي چشم و گوش و حلق و بيني، جراحي عمومي، ارتوپدي، ارولوژي، جراحي مغز و اعصاب، بيهوشي، عفوني،اطفال، زنان و زايمان، روانپزشكي و پزشكي اجتماعي مي باشد.
  رسالت دانشکده پزشکی
  آموزش و تربیت نیروهای کارآمد متناسب با نیازهاي جامعه برای توسعه سلامت و رفاه به دور از تبعیض می باشد، که در راستای این رسالت باید موجبات بهینه سازی پژوهشهای کاربردی و بنیادی بر اساس شواهد و معضلات بهداشتی و سلامت کشوری و بستر سازی محیط آموزشی پویا و فعال برای تحصیل و ارتباط بین فراگیر و استاد را در راستای رسالت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم سازد تا زیر ساخت های لازم برای توسعه و بهبود سلامت جامعه، ارتقاء سطح دانش و تولید آن از طریق بکارگیری روشهای نوین آموزشی، فناوری اطلاعات، همکاری سازمان های درون بخشی و برون بخشی و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی – درمانی و اداری را مهیا نماید.
 چشم انداز
  چشم انداز دانشکده پزشکی باید موجبات ارتقای این دانشکده به عنوان دانشکده برتر در سطح شمال کشور و کسب جایگاه شایسته در سطح کشور و بین المللی را فراهم آورده و تداوم آن نیز بر اساس برنامه ریزی منسجم و مؤثر که تضمین کننده تربیت انسانهایی باشد که سبب ارتقاء شرافت و عدالت و خدمت به آحاد جامعه بر اساس آموزه های دینی و بالا بردن زندگی انسان باشد.
 ارزش های حاکم بر دوره آموزش پزشکی عمومی:
  1 -  گسترش و صیانت از عدالت اجتماعی و پاسداری از کرامات انسانی

 2- توسعه فرهنگ تقوی و رعایت اخلاق پزشکی 

      3- تربیت نیروی انسانی عالم و متعهد به آموزه های دینی و رعایت الزامات فقهی
       -4توسعه و تحکیم اصول اخلاق در پژوهش
       -5جلب رضایت مشتریان و خدمت گیرندگان
       -6به کارگیری افراد شایسته و توانمند
       -7توسعه و ارتقای آموزش
       -8نوآوری و خلاقیت در جهت پاسخگویی نیازهای جامعه
اهداف کلی در حيطه پزشکی عمومی:
      1-  بازنگري رسالت و اهداف دانشكده هر دو سال يك بار
     2- تربیت پزشک عمومي توانمند برای ارتقاء سلامت
    3- توانمند سازی اساتید و دانشجویان در هدایت تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت جامعه
4    - ارائه خدمات بهداشتي و درماني در بيمارستانها
      5- مشاركت فعال در آموزش مستمر دانشجويان و اعضاء هيأت علمي
     6-  ارزشیابی مناسب در برنامه پزشکی عمومی
     7- تأمين و توسعه نيروي انساني هيأت علمي مورد نياز دانشكده
     8- ارائه دوره هاي تحصيلات تكميلي
اهداف اختصاصی:
 -1داشتن دانش کافی از عملکرد ارگانهای مختلف بدن برای بکارگیری در تشخیص درمان و ارتقای سلامت بیماران
 -2شناسایی بیماریهای عمومی شایع در مناطق شمال کشور
 -3شناسایی و حل مشکلات بهداشتی جامعه
 -4توانمندی در ارائه آموزش به بیمار، خانواده و جامعه.
 -5توانمندی و ارائه پژوهش های اساسی بر اساس معضلات جامعه
 -6رفتار حرفه ای مناسب با افراد تیم سلامت بیماران
دانشکده پزشکی بابل با توجه به ارتقاء سلامت در سطح کلان، استفاده از نیروهای بومی عضو هیأت علمی و ساختار مناسب شهرستان خود این رسالت را پیگیری می کند.
 
 
>