نام و نام خانوادگی

دکتر سیده پروین سجادی

سمت

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

تخصص

PHDگیاهان دارویی و معطر

رتبه علمی

استادیار

شماره تماس

011-32199936

دورنگار

011-32199936

شماره داخلی

429

پست الکترونیکی

Psajadi@yahoo.com

 
 
>