بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل، بلوار کشاورز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی
تلفن :
01132192033

   مسئول سایت دانشکده پزشکی: دکتر علی اکبر رجب زاده

     

رایانامه :

فرم تماس