فهرست

مقدمه و تاريخچه تاسيس گروه روانپزشکی

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1364 تحت عنوان گروه اعصاب و روان (مشترک روانپزشکی و نورولوژی) تشکیل شد و عملاً از سال 1367 جهت کارآموزان توسط استاد محترم جناب آقای دکتر احمدی آموزش پزشکی شروع گردید .

در سال 1373 خانم دکتر موسوی و در سال 1378 دکتر خیرخواه به گروه پیوستند . در سال 1379 بخش روانپزشکی با 12 تخت شروع بکار کرد  ودر سال 1380 بخش زنان با 8 تخت ساخته شد . در سال 1386 بخش روانپزشکی کودک ونوجوان با 10 تخت زیر نظر خانم دکتر موسوی شروع بکار نمود و روانپزشکی رابط (سال 88) در بیمارستان روحانی زیر نظر دکتر فرزان خیرخواه شروع بکار نمود.

با پیوستن اعضای جدید (سرکار خانم دکتر موعودی و آزادفروز و حمیدیا ) در سال 1392 اولین دوره دستیاری روانپزشکی در این مرکز شروع به آموزش نمودند و در طی این مدت بازسازی بخش های (زنان ومردان) اعصاب وروان انجام شد .

در سال 94 سرکار خانم دکتر حمزه پور و در سال 95 سرکار خانم دکتر جوادیان و در سال 96 جناب آقای دکتر آرمان مسعودی فوق تخصصی کودک و نوجوان به عنوان اعضای هیات علمی ضریب K به گروه بپوستند.

اورژانس بخش روانپزشکی(سال 94) و بخش جدید روانپزشکی کودک ونوجوان در مهرماه 94 آماده به کار گردید . در سال 1393 بخش روانپزشکی سالمندان بطور مشترک با روانپزشکی رابط در بیمارستان زیر نظر دکتر خیرخواه راه اندازی گردید.

در سال 1394 مرکز سرپایی ترک اعتیاد شروع بکار نمود .

مرکز جامعه نگر از پاییز 95 در مرکز بهداشتی درمانی مدرس شروع بکار کرد .

از سال 96 با شروع بکار آقای دکتر علیرضا عزیزی واحد مستقل خدمات روانشناختی (رواندرمانی و تستهای روانشناختی) با همکاری سرکار خانم دکتر جوادیان شروع بکار نمود.

در خط مشی گروه برنامه آموزش در آینده راه اندازی بخش بستری اعتیاد ،بخش مستقل سالمندان ، فیلد مداخله در بحران و خودکشی ، کلینیک خواب ، کلینیک سکس (که کارهای اولیه آن شروع گردیده است) بکارگیری RTMS بیوفیدبک و ارتقاء واحد رواندرمانی و توانبخشی مد نظر می باشد .