فهرست

کارشناس واحد مقدمات بالینی

نام و نام خانوادگی :  منیژه زندنا
                 سمت :  کارشناس آموزشی مقدمات بالینی
    مدرک تحصیلی :   لیسانس تکنولوژی آموزشی
      تلفن مستقیم :  011-32192034
         تلفن داخلی :   443

 

-تقسیم کل واحد های درسی در 2 ترم

-تعریف دروس در سما

-هماهنگی با آموزش بیمارستان روحانی برای برنامه ریزی دروس و هماهنگی روز و ساعت تدریس با اساتید

-درخواست معرفی اساتید از گروه های داخلی،پاتولوژی،قلب و عروق،فارماکولوژی

-پیش انتخاب واحد برای کل  دانشجویان ورودی در مقطع فیزیوپاتولوژی

-پیگیری و بررسی انتخاب

-پیگیری انتخاب واحد ها هر دانشجو با امضا خودش و مسئول آموزش و تحویل به آموزش

-تقسیم واحد ها بین اساتید

-زدن ابلاغ اساتید

-در ابلاغ ها میزان واحد ها یا ساعت تدریس طبیق نظر مدیر گروه قید می گردد

-در ابلاغ ها شروع و پایان کلاس،مکان کلاس،تاریخ امتحان مشخص می باشد

-بررسی کلاس از جهت امکانات اولیه (پرده،صندلی،نظافت،سیستم گرمایشی و سرمایشی و .....)

-بررسی وسایل کمک آموزشی (از کامپیوتر،پروژکتور،تخته هوشمند و ......)

-مسئولیت کلیه امور امتحانات دروس مقدمات بالینی و حضور مستمر در جلسات امتحان آن و شرکت در جلسات امتحانات علوم پایه و کارورزی

-معرفی دانشجویان برتر رتبه 1 تا 3 کلاس به EDC

-معرفی دانشجویان که افت معدل از 2 نمره به بالا داشته اند به واحد مشاوره

-معرفی دانشجویان مشروطی به واحد مشاوره

-بررسی کارنامه دانشجویانی که درخواست مهمانی یا انتقالی دارند

-بررسی کارنامه دانشجویانی که به نوعی تداخل درسی دارند

-کپی از تمام لیست نمرات به همراه مهر و امضاء معاون آموزشی و مدیر آموزشی

-ارسال اصل نمرات به همراه یک نامه به آموزش کل

-بایگانی کپی نمرات در آموزش دانشکده

-ارسال نمرات دانشجویان مهمان این دانشکده به دانشگاه های مبدا

-در پایان مقطع فیزیوپاتولوژی و شروع استاجری جشن روپوش سفید برگزار می گردد

-هماهنگی با معاون آموزشی و رئیس دانشکده و مدیر آموزش و مدیر EDC