فهرست

معرفی واحد

مسئولیت این واحد ثبت و تصویب پایان نامه های دانشجویی در دو بخش پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی ( تخصص ، فوق تخصص ، کارشناسی ارشد و PhD ) ، هماهنگی از طریق ارجاع پیشنهادی پایان نامه ها به مراکز تحقیقاتی دانشگاه و مراکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای تابعه می باشد همچنین نظارت بر حسن اجرای پایان نامه های مقاطع مختلف و برگزاری جلسات دفاع و اعلام نمره به معاونت آموزشی جزو وظایف دیگر این مجموعه می باشد.