فهرست

آزمایشگاه میکروب

 

• آزمايشگاه آموزشي بزرگ:

این آزمایشگاه با فضای کافی و مناسب برای انجام کلیه فعالیتهای آموزشی دروس عملی باکتری شناسی، ویروس شناسی و بیوتکنولوژی پزشکی مربوط به رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی در سطح دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

• آزمايشگاه تحقيقاتي باكتري شناسي:

گروه دارای 2 آزمایشگاه تحقیقات باکتری شناسی می باشد که این آزمایشگاهها شامل تجهیزات زیر می باشند:

- هود بیولوژیک

- ترموسایکلر (دستگاه PCR) (دو دستگاه)

- دستگاه Real Time PCR

- جار بیهوازی

- جار Co2

- انکوباتور شیکر دار

- PH متر

- اسپکتوفتومتر

- میکروسکوپ

این آزمایشگاهها، برای انجام فعالیتهای آموزشی پیشرفته و تخصصی بویژه برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی بالینی، در اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان و برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمايشگاه تحقيقاتي ويروس شناسي

این آزمایشگاه با محوریت کشت سلولی، شامل امکانات زیر است:

- هود بیولوژیک (کلاس 2)

- میکروسکوپ Invert

- انکوباتور Co2دار

- انکوباتور معمولی

- تانک ازت مایع

- یخچال Co4 و Co20-

- مواد و وسایل مورد نیاز برای کشت سلول

آزمایشگاه تحقیقاتی ویروس شناسی با حداقل امکانات فوق الذکر، مکانی مناسب برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در راستای درس و رشته ویروس شناسی می باشد.

• دو آزمايشگاه مولكولي

آزمايشگاه مولكولي با اتاقهای مجزا و تجهیزاتی مناسب برای فعالیتهایی مولکولی تجهیز می باشد. در این آزمایشگاهها تجهیزات زیر موجود می باشند:

- اتاق استخراج DNA و RNA با هود، سانتریفیوژ دور 14000، ترموبلاک (Heat Block) و تجهیزات لازم.

- اتاق PCR، شامل یک دستگاه ترموسایکلر A&E، یک دستگاه Real Time PCR و هود بیولوژیک

- اتاق الکتروفورز و SDS PAGE.

این آزمایشگاهها، فضای مناسبی را برای فعالیتهای آموزشی و اجرای پروژه های تحقیقاتی که بر پایه آزمایشات مولکولی تعریف شده باشند، فراهم کرده اند.