فهرست

مقدمه و تاريخچه تاسيس گروه آموزشی ژنتيك

گروه آموزشی ژنتيك از دو دهه پيش توام با گروه آناتومی و جنین شناسی و تحت نام گروه آموزشي ژنتيك و آناتومی در دانشكده پزشكي فعاليت خود را آغاز نمود. در ادامه با حمايت و هدایت دانشگاه، دانشکده پزشکی و پیگیریهای مستمر سرکار خانم دکتر هاله اخوان نیاکی از سال 1388 اقدام به پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی نموده است. همچنین از سال 1394 از گروه آناتومی و جنین شناسی مجزا و به طور مستقل شروع به فعالیت نموده است. هم اکنون گروه ژنتیک ارائه دهنده فعالیت های آموزشی و پژوهشی به دانشجویان مقاطع کارشناسی، پزشکی و دندان پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی (Ph.D) و دستیاری دانشکده و دانشکده های اقماری دانشگاه می باشد. علاوه بر آن، اين گروه از همان ابتدا، فعالیت های مشاوره ژنتیک و تشخیص های ژنتیکی بیماری ها در بیمارستانهای تابعه دانشگاه را آغاز نموده است و در راستای ارتقای سطح علمی و سلامت، از عمده پیگیری های این گروه انجام تحقیقات ژنتیک پزشکی و ارائه خدمات بالینی جامع تر در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه می باشد.