فهرست

کارشناسان گروه زنان و زایمان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

ملاحظات

1

فریبا داودی

کارشناس مامایی

 

کارشناس

2

فرانک لکایی

کارشناس مامایی

 

کارشناسی