فهرست

مقدمه و تاريخچه تاسيس گروه پزشکی اجتماعی

در ایران، سال 1367 به دنبال ادغام آموزش پزشكي در وزارت بهداري سابق و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گروه سابق بهداشت در دانشکده های پزشکی به گروه پزشکی اجتماعی تغییر نام یافت و  وظايف جديدي به عهده این گروه نهاده شد. وظیفه اصلی این گروه آموزش پزشكي، با محوریت جامعه است كه براي تحقق آن علاوه بر ارائه دروس بهداشت عمومی، اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیووژی بالینی، آمار پزشکی و روش تحقیق، بهداشت خانواده، دوره هاي كارآموزي و كارورزي بهداشت به ساير دروس موجود برنامه درسي پزشكي عمومي اضافه شد. دراين دوره ها فراگيران با حضور در عرصه شهری و روستائی نظام سلامت از نزديك با نيازهاي جامعه آشنا شده و توانايي ارزيابي يافتن مشكلات ، اولويت بندي و ارائه مداخلات لازم براي حل مشكلات داراي اولویت را مي يافتند.

     در دانشگاه علوم پزشکی بابل فعالیتهای آموزشی گروه پزشکی اجتماعی در دانشکده پزشکی از سال 1370 با برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی بهداشت دانشجویان پزشکی در شبکه های بهداشتی درمانی بابل آغاز شد. رسالت گروه پزشکی اجتماعی عبارت از تربیت دانشجویانی است که آگاهی و شناخت کافی در زمینه علوم بهداشتی را داشته و مهارت های مربوط به سنجش مستمر نیاز های سلامت افراد جامعه، برنامه ریزی ارائه خدمات طب پیشگیری و ارزشیابی برنامه های بهداشتی را دارا باشند. همچنین انجام پژوهش به منظور شناخت هر چه دقیقتر معضلات بهداشتی روز جامعه و یافتن راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت مردم.