بارگزاری
فهرست
دکتر سید غلامعلی جورسرایی

دکتر سید غلامعلی جورسرایی رئیس دانشکده پزشکی (رئیس شورا)

دکترای تخصصی علوم تشریحی، استاد

دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری معاون آموزشی بالینی و دستیاری (عضو شورا)

فوق تخصص نفرولوژی، دانشیار

دکتر مرتضی علیجانپور

دکتر مرتضی علیجانپور هیأت علمی (عضو شورا)

فوق تخصص غدد و متابولیک کودکان، استادیار

دکتر سید احمد رسولی نژاد

دکتر سید احمد رسولی نژاد هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص چشم و فلوشیب شبکیه، دانشیار

دکتر مهران شکری

دکتر مهران شکری هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، استادیار

دکتر ناصر قائمیان

دکتر ناصر قائمیان هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی پرتونگاری، استادیار

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی

دکتر سید مختار اسمعیل نژاد گنجی هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص ارتوپدی، استاد

دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا

دکتر یوسف رضا یوسف نیا پاشا هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص ارولوژی، دانشیار

دکتر علیرضا فیروزجاهی

دکتر علیرضا فیروزجاهی هیأت علمی (عضو شورا)

دکترای تخصصی آسیب شناسی، دانشیار

دکتر ابراهیم علیجانپور

دکتر ابراهیم علیجانپور

متخصص بیهوشی، دانشیار

دکتر فرزان خیرخواه

دکتر فرزان خیرخواه هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص روانپزشکی، استاد

دکتر کیوان کیاکجوری

دکتر کیوان کیاکجوری هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن، دانشیار

دکتر سودابه تیرگرطبری

دکتر سودابه تیرگرطبری هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص بیماری‌های پوست، استادیار

دکتر محمد علی بیانی

دکتر محمد علی بیانی هیأت علمی (عضو شورا)

فوق تخصص غدد بالغین، استادیار

دکتر شهناز برات

دکتر شهناز برات هیأت علمی (عضو شورا)

متخصص زنان و زایمان، دانشیار