بارگزاری
فهرست
دکتر سیده پروین سجادی

دکتر سیده پروین سجادی هیأت علمی (دبیر کمیته)

دکترای تخصصی گیاهان دارویی و معطر، استادیار

دکتر فرزین صادقی

دکتر فرزین صادقی مدیر دفتر توسعه آموزش (عضو کمیته)

 دکترای تخصصی ویروس شناسی، استادیار

دکتر سهیلا محمدحسین زاده چابک

دکتر سهیلا محمدحسین زاده چابک هیأت علمی (عضو کمیته)

دکترای تخصصی علوم اعصاب، استادیار

خانم سوهان فرجی

خانم سوهان فرجی مدیر آموزش دانشکده پزشکی (عضو کمیته)

کارشناسی ارشد علوم تشریحی

خانم میترا شعبانی

خانم میترا شعبانی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

آقای یدالله یدالله نیا

آقای یدالله یدالله نیا عضو کمیته