انتصاب آقای دکتر محمد تقی پور بعنوان معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

انتصاب آقای دکتر محمد تقی پور بعنوان معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ناصر جان محمدی، آقای دکتر محمد تقی پور بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند. متن حکم بشرح ذیل می باشد: جناب آقای دکتر محمد تقی پور عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی باسلام واحترام،باتوجه به سوابق مدیریتی وشایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت اداری ومالی دانشکده پزشکی منصوب می شوید .امید است با کوشش وجدیت مضاعف در پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی موفق وموید باشید. دکتر ناصر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه