فهرست

معرفی واحد مشاوره تحصیلی

مسئول اساتید مشاور دانشکده پزشکی: دکتر محبوبه فرامرزی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روانشناسی

پست الکترونیک: mahbob330@yahoo.com

تلفن تماس:09111122259

کارشناس مسئول اساتید مشاور: خانم مقدوری            شماره تماس: 01132192034     شماره داخلی: 443

این واحد همکاری نزدیک با آموزش دانشکده در جلسات پیشرفت تحصیلی، همچنین همکاری بین بخشی با معاونت فرهنگی دانشگاه و واحد مشاوره در دانشکده دارد.

تاریخچه فعالیت:

طرح استاد مشاور با رویکرد بررسی مشکلات آموزشی، اجتماعی و حتی خانوادگی دانشجویان از سال 88-87) با جلسات متعدد و برگزاری کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و در دانشکده پزشکی بابل اجرایی شد. بر اساس مصوبات، یکی از اساتید علاقمند و پیگیر بعنوان مسئول اساتید مشاور معرفی گردید که ابتدا خانم دکتر سام، بعد خانم دکتر فیضی مسولیت را عهده دار بودند. هم اکنون خانم دکتر فرامرزی عهده دار این امر می باشند.

روش اجرای این طرح در دانشکده:

در هر سال تحصیلی در اولین جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور معاونت آموزشی دانشکده، مسوول اساتید مشاور، مسوولین آموزشی، براساس عملکرد قبلی اساتید مشاور، افراد بعنوان اساتید مشاور انتخاب می شوند. سپس به هر استاد 5 الی 10 دانشجو براساس لیست دانشجویان جدیدالورود و با احتساب تناسب جنسیت استادمشاور-دانشجو معرفی می شوند. مسئول اساتید مشاور با برگزاری یک جلسه کارگاهی و دعوت از اساتید و دانشجویان جدید الورود، ضمن تبیین وظایف اساتید مشاور جلسه معارفه ای با دانشجویان زیر مجموعه خود بصورت میزگرد فراهم می آورد تا برنامه ها و زمانهای ملاقات را مشخص نمایند. در پایان ترم گزارش عملکرد اساتید مشاور توسط آموزش جمع آوری و به مسئول اساتید مشاور جهت بررسی ارسال می گردد.