بازدید رئیس دانشکده از طرح های عمرانی در حال اجرای دانشکده پزشکی

بازدید رئیس دانشکده از طرح های عمرانی در حال اجرای دانشکده پزشکی

آقای دکتر جان محمدی به اتفاق هعاونین محترمشان و آقای مختار رضیایی مسئول خدمات دانشکده، از طرح های در حال اجرای دانشکده بازدید به عمل آوردند. این طرح ها شامل بازسازی بخشی از فضای فیزیکی حوزه ریاست دانشکده و همچنین بهسازی و اجرای طرح آبپاشی اتوماتیک فضای سبز دانشکده می باشد که عملیات اجرایی بازسازی با 30 درصد و فضای سبز با 20 درصد رو به پایان می باشد. آقای دکتر جان محمدی تاکید دارند که با اتمام هر چه زودتر این طرح ها آماده ثبت نام از دانشجویان جدید الورود خواهیم بود.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه