نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

نشست در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک

سلسله جلساتی در گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشکده تشکیل شد در این جلسات که به ترتیب با دانشجویان کارشناسی ارشد و سپس با کارشناسان گروه و در پایان با اعضای هیات علمی در محل گروه برگزار شد ابتدا با گوش فرا دادن به نظرات دانشجویان و سپس با همفکر کارشناسان شاغل در گروه فوق موارد مورد نقد و بررسی قرار گرفت . آنگاه ریاست دانشکده پزشکی و معاونین ایشان با حضور در جمع اعضای هیات علمی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک در صدد جمع بندی موارد برآمدند. آقای دکتر دردی قوجق مدیر گروه فوق به ارائه گزارش کار به بیان نیازهای گروه پرداختند و هرکدام از اعضا نیز به نقطه نظرات خود اشاره نمودند. آقای دکتر ناصر جان محمدی رئیس دانشکده پزشکی در این جلسات با بیان انتظارات دانشکده از دانشجویان ، کارشناسان و اعضای هیات علمی وعده دادند که پیگیر موارد مطرح شده در جلسه که طی صورتجلسه ایی مکتوب گردیده باشند.

 


گروه خبر:               تعداد
برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

برگزاری اولین نشست گرامیداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی و تجلیل از دکتر احمد خالق نژاد طبری

اولین جلسه هماهنگی بزرگداشت سی امین سال تاسیس دانشکده پزشکی بابل به همراه نکوداشت پزشکی فرهیخته و نام آور ، موسس و اولین رئیس دانشکده پزشکی بابل آقای دکتر احمد خالق نژاد طبری تشکیل شد.

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، مدیرگروه بیوشیمی وبیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی خبر داد: در پی موافقت شورای گسترش دانشگاهها با راه اندازی دوره تخصصی(phd)بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پذیرش

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

نشست با اعضای هیات علمی گروه های پوست و روانشاسی دانشگاه

دیدار ریاست و معاون آموزش بالینی و مدیر EDO و مسئول دفتر دانشکده پزشکی با اعضای هیات علمی گروه پوست و روانپزشکی دانشگاه در دفتر رئیس بیمارستان شهید یحیی نژاد . این دیدار که در صبح روز پنج شنبه